สินเชื่อ ธนาคาร กรุงเทพ

สมัครสินเชื่อเงินด่วนถึง 500000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ 15000+ บาท
อัตราต่อปี จาก 20%
อายุ: จาก 22 ปี

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพตอบโจทย์ของคนต้องการเงิน

หากพูดถึงสินเชื่อธนาคารกรุงเทพคงจะไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะมีสินเชื่อที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าสินเชื่อบ้านสินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่ออาชีพอิสระโดยจะมีให้เลือกตามความเหมาะสม ทางธนาคารกรุงเทพจะออกสินเชื่อมาเพื่อช่วยปลดหนี้หรือสานฝันให้กับผู้ที่มาขอสินเชื่อหรือบางคนต้องการเงินด่วนเอาไว้ใช้จ่ายจำเป็นต้องขอสินเชื่อจึงหันมากู้สถาบันการเงินมากกว่าการกู้เงินนอกระบบถึงแม้การกู้เงินกับธนาคารจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะก่อนที่จะอนุมัติวงเงินได้ ทางธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อซึ่งในส่วนนี้ทางธนาคารจะทำการ ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้ขอสินเชื่อด้วยผู้ขอสินเชื่อติดแบล็คลิสก็จะมีโอกาสน้อยที่จะผ่านการอนุมัติในการขอสินเชื่อดังนั้นผู้ขอสินเชื่อควรจะมีวินัยทางการเงินเพื่อที่จะในการขอสินเชื่อในครั้งถัดไปจะมีเครดิตมากยิ่งขึ้นหรือหากต้องการทำบัตรเครดิต ทางธนาคารก็จะเช็คเครดิตบูโรเช่นกัน สินเชื่อธนาคารกรุงเทพจึงอยากจะช่วยเหลือผู้คนจึงได้ออกสินเชื่อมามากมาย

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจเป็นสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

เป็นสินเชื่อในการกู้เงินอเนกประสงค์เหมาะสำหรับพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนเข้าออกกับธนาคาร และ ทำงานกับบริษัทที่ได้ร่วมโครงการมาอย่างน้อย 1 ปีซึ่งจะมีวงเงินในการอนุมัติตั้งแต่ 15,000 บาทจนถึง 1000000 บาทหรือคิดเป็น 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินในการขอสินเชื่อจะเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยละ 16 จนถึง 23 ต่อปี แต่หากคุณผิดนัดในการชำระหนี้ทางธนาคารจะทำการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี โดยเมื่อทางธนาคารได้ทำการอนุมัติวงเงินที่คุณได้ขอกู้ จะทำการโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณโดยทันที ส่วนระยะเวลาในการผ่อนชำระสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 60 เดือน และสามารถผ่อนชำระได้ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ของธนาคารได้ทุกสาขาหรือจะทำการหักผ่านบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติก็ได้ซึ่งจะมีการชำระในทุกเดือนเท่าๆกันซึ่งในส่วนนี้จะต้องดูว่าคุณได้ทำการขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

  • ผู้ขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นถึงจะขอสินเชื่อบัวหลวงสุขได้ และมีอายุตั้งแต่ 20-59 ปี 
  • เป็นพนักงานประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท มีเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพเท่านั้น หากต้องการจะขอสินเชื่อจะต้องให้นายจ้างยินยอมในการเข้าร่วมโครงการ 
  • ผู้ขอสินเชื่อจะต้องทำงานมากกว่า 1 ปีถึงจะขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพได้ 

ส่วนค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ 

ทางธนาคารจะฟรีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพแต่จะมีค่าอากรแสตมป์ 0.05%ของเงินในการขอสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนกำหนดในปีแรก 2% ของเงินต้นคงเหลือ และค่าธรรมเนียมในการขอใบยอดย้อนหลังเกิน 3 เดือนในราคา 200 บาทต่อฉบับ


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วถึง 600000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ 10000+ บาท
อัตราต่อปี จาก 12%
อายุ: จาก 20 ปี
สมัครสินเชื่อเงินด่วนถึง 500000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ 15000+ บาท
อัตราต่อปี จาก 20%
อายุ: จาก 22 ปี