ต้องการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ไม่เช็คบูโรหรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ติดบูโร 2024/2567

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด 2024/2567 มีวิธีการอย่างไรบ้างมาดูกัน?

หลายคนที่มีรถยนต์ส่วนตัว คงเคยมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าเราสามารถรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดได้ไหม เพราะปกติเราจะเห็นแต่การรีไฟแนนซ์บ้าน ไม่ค่อยจะเห็นการรีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมดซักเท่าไหร่ รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดสามารถทำได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ก็ได้เหมือนกัน โดยคุณสามารถใช้บริการรีไฟแนนซ์กับบริษัทเดิมก็ได้หรือจะขอสินเชื่อกับเจ้าใหม่แต่คุณจะต้องนำรถเพื่อมาขอสินเชื่อใหม่อีกครั้ง ซึ่งบริษัทจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยตัวใหม่ให้แก่คุณ การรีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมดจะทำให้คุณได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่าเดิม และได้เงินก้อนที่เกิดจากการรีไฟแนนซ์มาใช้จ่าย 

ขั้นตอนสำหรับการขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด

คุณสามารถติดต่อขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดได้กับบริษัทเดิมหรือบริษัทใหม่ก็ได้ตามใจคุณ ซึ่งพนักงานจะสอบถามข้อมูลรถยนต์ ยอดคงเหลือในการผ่อนรถ เพื่อที่จะช่วยหาแนวทาง และข้อเสนอที่ดีที่สุดในการขอรีไฟแนนซ์ให้แก่คุณ หลังจากที่คุณได้เลือกข้อเสนอตามที่พนักงานได้แนะนำมาแล้ว ทางบริษัทจะทำการนัดดูรถที่คุณใช้ในการขอสินเชื่อ เพื่อทำการประเมินราคา ส่งเอกสารที่จะขอสินเชื่อใหม่อีกครั้ง เมื่อบริษัททำการอนุมัติสินเชื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะต้องทำการปิดบัญชีจากบริษัทเดิมก่อนจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์รถให้กับบริษัทใหม่ได้ หลังจากที่คุณโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัทจะโอนเงินมาให้คุณโดยทางบริษัทจะหักค่าดำเนินการ ค่าประกันรถยนต์ เงินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายก็จะเป็นของคุณ

เอกสารที่ต้องเตรียมรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นเจ้าของรถ
  • สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับใช้ว่าคุณมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
  • สำเนาเล่มทะเบียนรถที่ใช้ในการขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด
  • หลักฐานที่มาของรายได้ทั้งหมด เช่น สำเนาบัญชีเงินฝาก หลักฐานในการเสียภาษี สลิปเงินเดือน เป็นต้น
  • แผนที่สำหรับระบุที่อยู่อาศัยของผู้ขอสินเชื่อเพื่อให้มีความเชื่อมั่นในตัวผู้ขอสินเชื่อและสถานที่ในการทำงาน

การใช้บริการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด

สุดท้ายถึงแม้คุณจะใช้บริการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ไม่ว่าจะบริษัทเดิมหรือจะขอสินเชื่อจากบริษัทใหม่ อย่าลืมว่าถ้าคุณขอสินเชื่อจากบริษัทใหม่ คุณจะต้องปิดบัญชีไฟแนนซ์เดิมก่อนแล้วจึงจะขอรีไฟแนนซ์ใหม่ได้อีกครั้ง แต่หากคุณจะใช้บริการรีไฟแนนซ์จากเจ้าเดิมก็จะสะดวก รวดเร็วกว่าเพราะบริษัทเดิมที่คุณขอสินเชื่อรถจะมีรายละเอียดข้อมูลของคุณอยู่แล้ว ทำให้ง่ายต่อการขอรีไฟแนนซ์ใหม่อีกครั้ง