สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย

ขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วถึง 600000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ 10000+ บาท
อัตราต่อปี จาก 12%
อายุ: จาก 20 ปี

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทยกับการสมัครที่แสนง่าย 2567

เมื่อคุณต้องการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยที่อนุมัติเร็วได้รับเงินก้อนไปเต็ม ไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันก็สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ และการสมัครสินเชื่อสามารถทำผ่านแอพออนไลน์ได้ไหมและในการขอสินเชื่อกสิกรจะมีสินเชื่ออะไรบ้างจะมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทยเพื่อข้าราชการบำนาญ

ซึ่งจะเหมาะสำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วแต่ไม่สามารถที่จะไปทำเรื่องขอกู้กับที่ไหนได้แล้วเพราะอายุเกิน 60 ปีธนาคารกสิกรจึงออกสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยเกี่ยวกับข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุสามารถขอกู้เงินเพื่อไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการโดยที่จะไม่ต้องใช้บุคคลในการค้ำประกันแต่ผู้กู้จะต้องทำหนังสือที่ใช้ในการรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อนำมาเป็นหลักประกัน โดยวงเงินที่จะได้รับสูงสุดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับข้าราชการบำนาญจะอยู่ที่ MRR – 1.15%ต่อปี ซึ่งปัจจุบันปี 2567 MRR จะอยู่ที่ 5.97%ต่อปี และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี เพื่อสินเชื่อได้ทำการอนุมัติแล้วจำนวนเงินทั้งหมดที่ขอกู้เงินจะโอนเข้าสู่บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครซึ่งจะมีการหักค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ โดยจะคิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อวงเงินที่ขอสินเชื่อจำนวน 2000 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมในการกู้ ธนาคารกสิกรไทยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ  

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย

เป็นการขอสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทยเพื่อใช้ใน การอุปโภคบริโภคหรือเป็นการซื้อสินค้าตามความต้องการเหมาะสำหรับ พนักงานประจำของหน่วยงานหรือสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ทางกสิกรเป็นผู้จัดการกองทุน และจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไปจึงจะสามารถขอสินเชื่อได้ผู้ที่ขอสินเชื่อจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดจึงจะทำการขอสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยได้ สำหรับเงินเดือนทางธนาคารจะไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำทุกคนสามารถสมัครสินเชื่อบุคคลได้ การขอสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยจะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่จะมีระยะเวลาในการชำระคืนอย่างแน่นอนซึ่งวงเงินขั้นต่ำที่สามารถขอสินเชื่อได้จะอยู่ที่ 6,000 บาทและสามารถขอได้สูงสุด 100%ของเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้กู้สำหรับผู้ที่กู้เงินตั้งแต่ 6,000 บาทจนถึง 20,000 บาทจะมีระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 12 ถึง 24 เดือนส่วนผู้ที่ขอวงเงินในการกู้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปจะต้องผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือนจนถึง 60 เดือน ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะคิดเป็น mrr + 2% ต่อปีซึ่งจะเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ส่วนการชำระเงินจะเป็นการจ่ายเงินเท่ากันในทุกเดือนซึ่งทางบริษัทของผู้กู้จะเป็นผู้หักค่างวดในแต่ละเดือนเพื่อส่งธนาคารจนกว่าผู้กู้จะจ่ายหนี้ครบถ้วนตามที่ได้ขอสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

สมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยทางแอพออนไลน์

ในการสมัครขอสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยเป็นเงินด่วนไม่มีหลักทรัพย์สามารถทำการสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณและยังไม่มีการสมัครผ่านทางแอพออนไลน์แต่จะมีการกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพียงแค่คุณกรอกเรื่องที่ต้องการจะสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเพียงแค่นี้ ธนาคารจะรีบทำการติดต่อกลับมาอย่างเร็วที่สุด


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

รับเงินนอกระบบถึง 2 ล้านบาท
เงินเดือนของผู้กู้ 8000+ บาท
อัตราต่อปี ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ: จาก 20 ปี
ยืมเงินผ่านแอปถึง 25000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ ไม่มีจำกัด
อัตราต่อปี ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ: จาก 18 ปี