ลงทะเบียนธกส 10000

ขอสินเชื่อโควิดถึง 10000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ 8000+ บาท
อัตราต่อปี จาก 6%
อายุ: จาก 22 ปี

วิธีการลงทะเบียนธกส 10000 บาทช่วงโควิด-19

ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจขณะนี้เกิดการชะลอตัวผลให้ประชาชนมีความเดือดร้อนทางการเงินประกอบกับเกิดโรคระบาดโควิด-19 ขึ้นมาทำให้บางคนต้องตกงานหรือบางคนถูกลดเงินเดือนซึ่งสาเหตุนี้ส่งผลให้การเงินเกิดการชะงักจนต้องหันไปกู้ยืมเงินจาก สถาบันการเงินโดยมีธนาคารเจ้าหนึ่งที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเวลานี้ซึ่งจะเป็นสินเชื่อธกส 2567 นั่นก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งได้ออกนโยบายมาช่วยเหลือเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งลงทะเบียนธกส 10000 บาทมีอะไรบ้างสามารถอ่านได้เลยค่ะ

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 บาท

เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยผู้ที่จะสมัครโครงการนี้สามารถกู้เงินได้รายละไม่เกิน 10000 บาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือนเท่านั้น มีระยะเวลาในการชำระหนี้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารโดยการชำระสามารถชำระเป็นรายเดือนในส่วน 6 เดือนแรกจากธนาคารธกส.จะไม่คิดดอกเบี้ย อีกทั้งการขอสินเชื่อฉุกเฉินไม่ต้องมีคนค้ำหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเลย 

วิธีการลงทะเบียนธกส 10000 บาทผ่านแอป

เพียงแค่ทำการลงทะเบียนผ่านทางไลน์ BAAC Family เท่านั้นโดยที่ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางไปสาขาให้ยุ่งยาก และเป็นการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อีกด้วย ขั้นตอนการลงทะเบียนธกส 10000 บาทจะมีดังนี้ 

  1. ทำการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครลงไป พร้อมทั้งใส่บุคคลในการอ้างอิงของผู้สมัครเข้าไปด้วยซึ่งจะต้องติดต่อได้ และใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครด้วยในการลงทะเบียนธกส 10000 บาทเพราะธนาคารจะทำการนัดหมายในการกู้เงินฉุกเฉินผ่านทาง sms
  2. ทำการเลือกวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 บาท เลือกบัญชีในการรับเงินกู้เมื่อได้ทำการผ่านอนุมัติแล้ว เลือกวิธีการชำระหนี้ซึ่งจะมีทั้งหักเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติหรือการชำระด้วยตัวเองที่สาขา เลือกแหล่งที่มาของรายได้เพื่อเป็นการบ่งบอกว่า หากทำการกู้เงินไปแล้วสามารถนำเงินมาใช้จ่ายหนี้ได้ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดตามที่ระบบให้ไว้อย่างครบถ้วน
  3. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกไป แล้วทำการกดยืนยันการลงทะเบียนซึ่งเมื่อได้ทำการลงทะเบียนธกส 10000 บาทเสร็จสิ้นแล้วในผู้สมัครรอ sms แจ้งหมายเลขอ้างอิงในการลงทะเบียน 
  4. ธนาคารจะแจ้งเวลาในการนัดหมายผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ โดยจะแจ้งวันที่ เวลา สาขา ในการนัดหมายจากธนาคารซึ่งระยะในการรอการนัดหมายจะมีเวลานานหน่อยเพราะเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาพิจารณา หากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารต้องการจะได้ทำการนัดหมาย

บางคนอาจจะสับสนคิดว่าสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินแล้วจะได้เงินมาใช้จ่ายเลย ซึ่งไม่เป็นอย่างที่คุณคิด แต่ขั้นตอนวิธีการในการสมัครก็ได้ยาก เพียงแค่ลงทะเบียนธกส 10000 บาทผ่านทางไลน์ก็มีสิทธิได้รับเงินมาใช้จ่ายแล้ว


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงินถึง 50000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ 7000+ บาท
อัตราต่อปี จาก 28%
อายุ: จาก 18 ปี
ยืมเงินผ่านแอปถึง 25000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ ไม่มีจำกัด
อัตราต่อปี ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ: จาก 18 ปี