ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000

กู้เงินช่วงโควิดถึง 50000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ 9000+ บาท
อัตราต่อปี จาก 7%
อายุ: จาก 20 ปี

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท สินเชื่อตัวใหม่ล่าสุดในปี 2567/2024

ในปัจจุบันมีผู้ได้รับความกระทบจากโควิด19 มากมาย บางคนก็ตกงานบางคนก็ถูกลดเงินเดือนทำให้ธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อตัวหนึ่งเพื่อมาช่วยผู้ที่เดือดร้อนทางการเงิน ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ที่มาขอสินเชื่อโดยทางออมสินจะเปิดให้ผู้ที่ต้องการมากู้ยืมเงินได้ทำการสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ให้ได้อยู่ดีกินดี อีกทั้งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในครัวเรือนของผู้ที่เดือดร้อนแล้วมากู้เงินกับธนาคารออมสิน ไม่ว่าผู้กู้จะมีอาชีพเป็นพนักงานประจำหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระก็สามารถกู้ได้โดยวงเงินจะกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากเมื่อเทียบกับการกู้เงินกับสถาบันการเงินอื่นๆ และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด และที่สำคัญออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกันแต่อย่างใด โดยในช่วง 6 เดือนแรกทางธนาคารออมสินจะปลอดการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้กู้ ทำให้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อเป็นการดำรงชีวิตได้

วิธีการลงทะเบียนของออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท

คุณสามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัครขอกู้เงินของออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท โดยไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลย ซึ่งวิธีการสมัคร เพียงคลิกที่คำว่า ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินพลังฐานราก จากนั้นอ่านข้อมูลรายละเอียดหรือเอกสารที่ใช้ในการกู้เงินแล้วกดปุ่ม ลงทะเบียน ระบบจะให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปในระบบซึ่งจะประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน สถานที่การทำงาน จากนั้นกดลงทะเบียน เมื่อคุณได้ทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ระบบจะขึ้นข้อความแสดงลำดับที่ และทางธนาคารออมสินจะใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลของคุณภายใน 2 วันทำการ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทเพื่อจะมาช่วยคนที่เดือดร้อนทำให้การอนุมัติจะมีความรวดเร็วมาก

เอกสารที่ใช้ในการขอกู้เงินออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้ที่ต้องการจะกู้เงินออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทและคู่สมรส
  • เอกสารที่ใช้ในการแสดงสถานภาพ เช่น ใบสำคัญในการสมรสซึ่งเป็นเอกสารที่มีความจำเป็นทำให้ธนาคารต้องขอใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
  • สำเนาสมุดเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน เพราะหากเมื่อมีการผ่านอนุมัติระบบจะโอนเงินเข้าเข้าบัญชีธนาคารออมสินทันที
  • หลักฐานในการแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหรือเอกสารในการรับเงินเดือน
  • เอกสารที่ใช้ในการรับเงินเข้าออกเดือนล่าสุด 

การขอกู้เงินของออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน ทำให้ผู้กู้เงินมีเงินทุนโดยที่ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินที่อื่นให้เสียเวลา


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ยืมเงินถึง 1000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ ไม่มีจำกัด
อัตราต่อปี จาก 0%
อายุ: ไม่มีจำกัด
ยืมเงินถึง 1000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ ไม่มีจำกัด
อัตราต่อปี จาก 0%
อายุ: ไม่มีจำกัด