สวดสืบชาตาสะเดาะห์เริ่มต้นดีปีใหม่ ตักบาตรปฐมฤกษ์รับปีระกา 2560

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 ร่วมพิธีสวดสะเคราะห์
สืบชาตาส่งท้ายปีเก่า สวดรับพรปีใหม่ และพิธีร้อยดวงใจถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ร่วมบุญตักบาตรปฐมฤกษ์ รับปีระกา ศักราชใหม่ 2560
ร่วมพิธีตั้งแต่เวลา 19.09 น. เป็นต้นไป…

กำหนดการ

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 –  1 มกราคม 2560
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

31 ธันวาคม 2559

เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็นแปล บูชาพระรัตนตรัย
เวลา 19.39 น. พิธีสืบชาตาตามประเพณีโบราณ “สะเดาะเคราะห์ ปัดราคี 
เสริมราศี เพิ่มโชคบารมี โชคดี ชีวิตดี ตลอดปี 2560”
เวลา 21.00 น. พิธีล้านดวงใจถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
    –   ประธานในพิธีเดินทางถึงพิธี
    –   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
    –   ถวายสักการะประธานสงฆ์
    –   จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
    –   เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
    –   ประธานสงฆ์ให้ศีล
    –   เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง/ผ้าภูษาโยง
    –   ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
    –   พุทธศาสนิกชน/พสกนิกรชาวไทย ร่วมทอดผ้าแด่พระสงฆ์ในพิธี
    –   พระสงฆ์สดับปกรณ์ / อนุโมทนา
    –   ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีทั้งหมดสงบนิ่งไว้อาลัย 89 วินาที
เวลา 23.09 น. ประธานสงฆ์ นำสวดมนตฺส่งท้ายปีเก่า
เวลา 23.55 น. เจริญจิตภาวนา 5 นาที และเตรียมเข้าสู่ปีใหม่
เวลา 24.00 น. – ประธานในพิธีลั่นฆ้องชัย จำนวน  9 ครั้ง  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา 00.09 น. สวดมนต์รับปีใหม่ ด้วยบทถวายพรพระ (เป็นการสวดมนต์ถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย พระชาชน ครอบครัว และตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่)

1 มกราคม 2560

เวลา 06.49 น. พิธีทำตักบาตรต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560
    –   พระเดชพระคุณพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ, เจ้าคณะภาค 17 กล่าว “วรคติธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่”
    –   พิธีกรกล่าวนำถวายอาหารตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
    –   พระสงฆ์วัดเบญจมบพิตรฯ นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพกิตติเวที อนุโมทนา และรับบาตร
    –   เป็นเสร็จพิธี –

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*