สวดมนต์ เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ และนำเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560