ติดต่อเรา


69 ถ. นครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 – 17.00 น.

สำนักงานกลาง โทร: 02-282 9686

สำนักงานพระธรรมจาริก โทร: 02-280 2273

E-mail : contact@watbenchama.com

Facebook : @watbencham

ติดต่อเรา


69 ถ. นครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ

เวลา 8.00 – 17.00 น.

สำนักงานกลาง

โทร : 02-282 9686

สำนักงานพระธรรมจาริก

โทร : 02-280 2273

E-mail

contact@watbenchama.com

Facebook : @watbencham

การเดินทาง


รถประจำทาง

สาย 5, 72, 503

รถไฟฟ้า BTS

สามารถลงได้ที่สถานีพญาไท N2 (สายสุขุมวิท) ใช้ทางออกที่ 3 จากนั้นใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถตุ๊กตุ๊กวิ่งไปตามถนนศรีอยุธยาแนวทิศตะวันตกไปยังแยกสี่แยกพระราม 5 ตัดกับวัดเบญจมบพิตร
---------
 

ติดต่อเรา