ศาลาอุรุพงษ์

เป็นศาลาโถงทรงไทยจัตุรมุขตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถบริเวณทิศเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ สันนิษฐานว่าหลังเดิมสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2453 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 เจ้าจอมมารดาเลื่อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้บริจาคทรัพย์บูรณะศาลาขึ้นใหม่ฐานพระพุทธรูปบรรจุพระอังคารของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเลื่อน และอัฐิเจ้าจอมมารดาท่านนั้น ส่วนที่หน้าบันแกะลายรูปอรุณเทพบุตรอันเป็นตราประจำพระองค์พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชด้วยเช่นเดียวกัน