parallax background

คลอง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ขุดขึ้นเพื่อแบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส แล้วนำดินที่ขุดขึ้นถมพื้นที่วัด เพราะแต่เดิมเป็นที่สวนและที่นา คลองนี้เชื่อมต่อกับคลองเปรมประชากรหน้าวัดเพื่อให้ถ่ายเทน้ำได้ หลังจากนั้นโปรดให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ ก่อเขื่อนทั้งสองข้างของฝั่งคลองแล้วปลูกต้นไม้และฝังเสาศิลายอดบัวตูม มีการสอดเหล็กหล่อลายดอกไม้เป็นรั้วตลอดแนวทั้ง 2 ข้าง เชิงสะพานตั้งตุ๊กตาจีนประดับไว้รวมทั้งสิ้น 12 ตัว